ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ, CỬ NHÂN TÀI NĂNGTheo kế hoạch triển khai Đề án đào tạo Kỹ sư, Cử nhân tài năng của ĐHQG-HCM, hàng năm việc khảo sát, thu nhập thông tin việc làm sinh viên tài năng sau khi tốt nghiệp là một thông số quan trọng trong đánh giá tổng thể hiệu quả của đề án; trong quản lý chương trình nhằm cải tiến chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ sinh viên tốt nghiệp, về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ công việc.  

Chúng tôi rất mong anh/chị trả lời bảng câu hỏi dưới đây và gửi về cho chúng tôi trước ngày      /      /2013 theo địa chỉ đã ghi trên bì thư gửi kèm. Trong quá trình trả lời câu hỏi, có điều gì không rõ, xin liên hệ với ĐHQG-HCM thông qua Ban Đại học và Sau Đại học: Phòng 316, Nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Ch Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: (08) 387242160/1331, email: bandaotao@vnuhcm.edu.vn.

Anh/Chị có thể tham gia khảo sát qua bảng giấy đính kèm hoặc qua phiếu khảo sát online tại địa chỉ http://aad.vnuhcm.edu.vn/tintuc/khaosat.aspx

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị.


PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
 1. Họ và Tên:  
 2. Ngày sinh:  
  VD: 01/08/1991
 3. Giới tính:  
    Nam       Nữ
 4. Sinh viên trường:
  Niên khóa:
 5. Ngành tốt nghiệp:  
 6. Xếp loại tốt nghiệp:  
  Trung bình      Trung bình khá      Khá      Giỏi      Xuất sắc
 7. Trình độ ngoại ngữ:
  Tiếng:
 8. Trình độ tin học:
 9. Địa chỉ thuận tiện nhất để có thể liên hệ qua thư (cơ quan hoặc nhà riêng):
  Địa chỉ đầy đủ:
  Số điện thoại thuận tiện nhất để liên hệ (ghi cả mã vùng):
  Di động:
  Email:
PHẦN II: SAU KHI TỐT NGHIỆP
 1. Kể từ khi tốt nghiệp, anh/chị có tham gia khoá học hay đào tạo thêm nào không?

  Không
 2. Anh/Chị đang có việc làm:

  Chưa có

 3. Nếu anh/chị chưa có việc làm, vui lòng cho biết lý do:
  Anh/Chị đi học tiếp
  Anh/Chị chưa có ý định tìm việc

  Anh/Chị đã xin việc nhưng chưa thành công, vì lý do (có thể đánh dấu vào nhiều ô):


PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Anh/chị vui lòng đánh dấu √ vào cột phù hợp theo quy ước

1 = Không có ý kiến;  2 = Không đồng ý;  3 = Tương đối đồng ý;  4 = Đồng ý;  5 = Hoàn toàn đồng ý


STT

Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo

1

2

3

4

5

 1.  
Có mục tiêu rõ ràng
 1.  
Có mục tiêu phù hợp với yêu cầu xã hội
 1.  
Có nội dung cập nhật
 1.  
Có sự kết hợp tốt giữa kiến thức cơ bản, chuyên môn  và kỹ năng nghề nghiệp
 1.  
Có tính thực tiễn cao

Kết quả nhận được từ chương trình đào tạo

 1.  
Cung cấp tốt nền tảng kiến thức cơ bản của chuyên ngành
 1.  
Cung cấp tốt kiến thức chuyên ngành
 1.  
Giúp phát triển những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp
 1.  
Giúp anh/chị  tự tin về khả năng đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp
 1.  
Giúp anh/chị  phát triển đạo đức, nhân cách
 1.  
Giúp nhà tuyển dụng đánh giá cao anh/chị

Cảm nhận về Chương trình

 1.  
Có danh tiếng
 1.  
Hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học
 1.  
Giúp sinh viên nâng cao kỹ năng tự học, tư duy, sáng tạo

Cảm nhận về Trường

 1.  
Có danh tiếng
 1.  
Có uy tín về đào tạo
 1.  
Có uy tín về nghiên cứu khoa học
 1.  
Có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
 1.  
Có mối quan hệ tốt với cựu sinh viên


PHẦN IV: Ý KIẾN KHÁC
 1. Cảm nhận chung của anh/chị về chất lượng đào tạo của chương trình:
  Rất hài lòng Không hài lòng           
  Hài lòng Rất không hài lòng         
  Tương đối hài lòng    
 2. Cảm nhận chung của anh/chị về chất lượng của môi trường sống, học tập tại Trường:
  Rất hài lòng Không hài lòng           
  Hài lòng Rất không hài lòng         
  Tương đối hài lòng    
 3. Lời khuyên của anh/chị đối với người thân, bạn bè muốn chọn Trường và ngành học mà anh/chị đã theo đuổi:
  Nên theo học   Nên học ngành khác tại Trường    
  Không có ý kiến       Nên chọn trường khác     
 4. Theo anh/chị, có những môn học hoặc chuyên đề nào cần được bổ sung thêm vào chương trình đào tạo?

 5. Theo anh/chị, có những môn học nào trong chương trình đào tạo cần được tăng thêm thời lượng?

 6. Theo anh/chị, có những môn học nào trong chương trình đào tạo xét thấy không cần thiết?

 7. Theo anh/chị, để SV Trường được học tập, rèn luyện và sinh hoạt tốt hơn thì Trường cần làm những gì?

 8. Những ý kiến khác:

Kính chúc anh/chị thành đạt và chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!

BAN ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
Khu phố 6 phường Linh Trung, quận Thủ Đức