Thứ sáu, ngày 7/10/2022, 06:50:51
Văn bằng - Chứng chỉ
Giới thiệu chung

Đại học Quốc gia Tp.HCM là đơn vị được phép in các loại văn bằng, chứng chỉ theo mẫu riêng, phù hợp với hệ thống văn bằng, chứng chỉ của Nhà nước. Hiện nay, Đại học Quốc gia Tp.HCM có ban hành các loại văn bằng, chứng chỉ:

- Văn bằng (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng)

- Chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học)

Ngoài ra, đối với các chương trình liên kết giữa các trường trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM với các đối tác là các trường đại học uy tín của nước ngoài. Tùy theo chương trình liên kết đào tạo, sinh viên có thể nhận một văn bằng (do trường đại học nước ngoài cấp) hoặc hai văn bằng (do ĐHQG-HCM và trường đại học nước ngoài cấp).

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM