Thứ tư, ngày 7/06/2023, 00:36:09
Tuyển sinh
Giới thiệu chung

ĐHQG-HCM gồm 06 trường đại học, 01 khoa, 01 viện và trung tâm trực thuộc có tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học là: Trường ĐH Bách khoa (QSB), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (QST), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (QSX), Trường ĐH Quốc tế (QSQ), Trường ĐH Công nghệ Thông tin (QSC), Trường ĐH Kinh tế - Luật (QSK), Khoa Y (QSY), Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) và Trung tâm Đại học Pháp (PUF).


1. Trường Đại học Bách khoa

     Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật, Công nghệ. Mục tiêu của Trường là tạo ra bước phát triển đáng kể về giá trị và đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong môi trường sáng tạo, chuyên nghiệp.
     Các nhóm ngành/ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin, Điện - Điện tử, Cơ khí - Cơ Điện tử, Công nghệ Hóa - Thực phẩm - Sinh học, Xây dựng, Kỹ thuật - Địa chất - Dầu khí, Kỹ thuật và Quản lý Môi trường, Kỹ thuật giao thông, Vật lý Kỹ thuật - Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật Dệt may, Kiến trúc, Quản lý Công nghiệp, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, Kỹ thuật Vật liệu xây dựng, Bảo dưỡng Công nghiệp (CĐ).


2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

     Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập quốc tế.
     Các nhóm ngành/ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật lý, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Hải dương học, Hóa học, Địa chất, Khoa học môi trường, Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Khoa học vật liệu, Sinh học, Công nghệ sinh học, Công nghệ Thông tin (CĐ).


3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

     Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, từng bước định hướng là trường đại học nghiên cứu theo mô hình hiện đại của đại học thế giới, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học về các ngành khoa học xã hội và nhân văn của VN và tại khu vực châu Á.
     Các nhóm ngành/ngành đào tạo: Văn học, Ngôn ngữ học, Báo chí, Lịch sử, Nhân học, Triết học, Địa lý học, Xã hội học, Thông tin học, Đông phương học, Giáo dục học, Lưu trữ học, Văn hóa học, Công tác xã hội, Tâm lý học, Quy hoạch vùng và Đô thị, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia.


4. Trường Đại học Kinh tế - Luật

     Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế và luật, cung cấp cho xã hội các chuyên gia kinh tế, tài chính – ngân hàng, luật, kinh doanh và quản lý có tầm chiến lược và khả năng thích ứng cao, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
     Các nhóm ngành/ngành đào tạo: Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế và quản lý công, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật dân sự, Luật Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán, Kinh doanh Quốc tế. Các ngành mới (dự kiến): Marketing, Thương mại Điện tử.


5. Trường Đại học Quốc tế

     Đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, quản lý,… Sinh viên được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh trong môi trường theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho công nghiệp và xã hội, phục vụ cộng đồng cũng được Trường quan tâm.
     Các nhóm ngành/ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Công nghệ sinh học, Điện tử - viễn thông, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật y sinh, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng. Các ngành mới (dự kiến): Hóa học (Hóa sinh), Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.


6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin

     Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng góp phần đẩy mạnh sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam.
     Các nhóm ngành/ngành đào tạo: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông, An toàn Thông tin.


7. Khoa Y

     Là cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chất lượng cao thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe. Được xây dựng và phát triển trên cơ sở sức mạnh hệ thống của ĐHQG-HCM. Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học sức khỏe (bác sĩ đa khoa,…). Chương trình đào tạo tích hợp hệ thống, tăng cường thực hành, đặc biệt thực hành bệnh viện và thực hành cộng đồng, tăng cường giáo dục về thái độ, đạo đức nghề nghiệp.
     Ngành đào tạo: Y đa khoa.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM