Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 10:09:54
Tuyển sinh
Vừa làm Vừa học, Từ xa Qua mạng

Thực hiện chủ trương về đáp ứng nhu cầu đào tạo của địa phương, doanh nghiệp  và xã hội trong việc nâng cao đội ngũ cán bộ, bên cạnh tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hàng năm, ĐHQG-HCM đã mở rộng triển khai nhiều loại hình đào tạo, trong đó có tuyển sinh hệ không chính quy bao gồm hình thức vừa làm vừa học và đào tạo từ xa qua mạng.

-  Đối với hình thức Vừa làm Vừa học, ĐHQG-HCM có 4 đơn vị tuyển sinh: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Kinh tế - Luật. Trong công tác tổ chức tuyển sinh, ĐHQG-HCM quy định thống nhất chung đợt thi, ngày thi của các đơn vị thành viên. Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm, ĐHQG-HCM tuyển sinh 3 đợt/năm vào tháng 4, tháng 10 và tháng 11, đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPH hoặc tương đương.

-  Đối với hình thức đào tạo Từ xa Qua mạng, ĐHQG-HCM hiện có 3 đơn vị tuyển sinh: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Công nghệ Thông tin. Hình thức tuyển sinh đào tạo Từ xa Qua mạng là theo phương thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời điển bắt đầu tuyển sinh từ tháng 6 đến tháng 12 theo kế hoạch tuyển sinh riêng của từng đơn vị.

Trường:                 Năm:                   
SttNgành họcChỉ tiêu
 Truường ĐH Bách khoa1800
1KT cơ khí (kỹ thuật chế tạo) 
2KT - Cơ điện tử (Cơ điện tử) 
3Công nghệ may (CN dệt may) 
4KT Điện, điện tử (KT điện) 
5KT Điện tử, truyển thông (KT viễn thông) 
6KT Môi trường (KT môi trường) 
7KT hóa học (KT hóa học) 
8Công nghệ thực thẩm (Hóa thực phẩm) 
9Công nghệ sinh học (CNSH) 
10KT Công trình XD (XD DD&NC) 
11KT Xây dựng công trình giao thông (Cầu đường) 
12KT Trắc địa - bản đồ (trắc địa - bản đồ) 
13Công nghệ KT Ô tô (CN kỹ thuật ô tô) 
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM