Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 10:08:09
Tuyển sinh
Chương trình Chất lượng cao

Đề án thí điểm chương trình đào tạo chất lượng cao với học phí tương ứng nhằm mục tiêu đáp ứng chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đại học, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành, từng bước giảm dần sự hỗ trợ của NSNN trong tổng ngân sách hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công lập, hiệu chỉnh mức thu học phí để bù đắp chi phí đào tạo thường xuyên, đa dạng hóa nguồn thu của cơ sở đào tạo, tiến tới cơ sở đào tạo tự đảm bảo bù đắp phần lớn chi phí đào tạo.

Mục tiêu chương trình

- Nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành.

- Từng bước giảm dần sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

- Đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Đào tạo đội ngũ chất lượng cao nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành học, có động lực làm việc rõ ràng, tính chuyên nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức, khả năng tư duy tốt, đầy đủ kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

Phương thức tuyển chọn nhằm đảm bảo chất lượng cao theo quan điểm trọng chuẩn đầu ra, cụ thể:

- Đối tượng tuyển chọn vào chương trình: đã trúng tuyển vào hệ chính quy của trường (không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). Ngoài ra, trường có thể xem xét tổ chức kì tuyển chọn bổ sung;

- Trường xem xét quy định tiêu chuẩn được tiếp tục theo học chương trình nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra đã công bố.

Các chương chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Tp.HCM:

1. Nhóm ngành Công nghệ Thông tin

- Ngành Công nghệ Thông tin (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

- Ngành Hệ thống Thông tin (Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

- Ngành Kỹ thuật Máy tính (Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

- Ngành Kỹ thuật Phần mềm (Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

2. Nhóm ngành Kinh tế

- Ngành Tài chính – Ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế - Luật)

- Kế toán - Kiểm toán (Trường Đại học Kinh tế - Luật)

- Kinh tế Đối ngoại (Trường Đại học Kinh tế - Luật)

- Luật Thương mại Quốc tế  (Trường Đại học Kinh tế - Luật)

3. Nhóm ngành Khoa học xã hội

- Báo chí-Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

- Quan hệ Quốc tế (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM