Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 15:59:32
00:00:00 Ngày 30/10/2015 GMT+7

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2015 và thông tin về đơn vị

Số tư liệu: 5623/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 29-10-2015
Tệp đính kèm: 5623_BGDDT_KTKDCLGD.rar

 Kính gửi:

- Các đại học, học viện;

- Các trường đại học và cao đẳng.

 

Để phục vụ công tác quản lý tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng báo cáo một số nội dung theo biểu mẫu gửi kèm Công văn này hoặc tải từ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ  http://www.moet.edu.vn.

Thời hạn báo cáo: các trường đại học trước ngày 15/11/2015, các trường cao đẳng trước ngày 30/11/2015.

Các tệp báo cáo xin gửi qua email theo địa chỉ thi-ts@moet.edu.vn; điện thoại liên hệ: 04-36231655.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường báo cáo đầy đủ các nội dung, đúng cấu trúc và đúng thời hạn quy định.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM