Thứ tư, ngày 7/06/2023, 00:24:29
00:00:00 Ngày 21/06/2016 GMT+7

Bộ GDĐT: dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học

Ngày 21/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm hoàn thiện nội dung Thông tư trước khi ban hành chính thức.

 

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Tệp đính kèm: Du_thao_Thong_tu.doc

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM