Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:20:34
00:00:00 Ngày 23/04/2016 GMT+7

Bộ GD&ĐT: Quy định về điều kiện tổ chức đào tạo qua mạng

Ngày 22-4-2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng gồm: điều kiện, nội dung đào tạo qua mạng, tổ chức thực hiện, ...

Theo đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo qua mạng là việc sử dụng học liệu điện tử và mạng viễn thông hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và học tập; tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao nhằm thích ứng với sự phát triển của giáo dục thời đại ngày nay.

Học liệu điện tử bao gồm: sách giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, … đáp ứng được nhu cầu tự học của người học.

Ban ĐH&SĐH

Nội dung chi tiết trong file đính kèm: TT 12/TT-BGDĐT

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM