Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 10:11:47
00:00:00 Ngày 19/02/2016 GMT+7

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Ngày 18/02/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2016 với một số điểm mới so với năm 2015.

 

Link tải file dự thảo Thông tư: http://moet.gov.vn/

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM