Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:33:13
00:00:00 Ngày 12/01/2016 GMT+7

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Số tư liệu: 81/BGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08-01-2016
Tệp đính kèm: 81_BGDDT_VP.rar

Kính gửi:

- Giám đốc đại học, học viện, viện;

- Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng;

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc đại học, học viện, viện; hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; giám đốc sở giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên có ý thức giữ gìn an ninh trật tự xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Có kế hoạch triển khai các công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, duy trì lịch trực Tết tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo thông suốt các hoạt động chuyên môn trước và sau kỳ nghỉ Tết.

3. Đảm bảo các điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, thiết thực và ý nghĩa.

4. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức thăm hỏi, động viên các đồng chí lão thành cách mạng, nhà giáo lão thành, các nhà giáo là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang công tác tại các vùng biên giới, miền núi, hải đảo. Quan tâm việc tổ chức đón Tết đối với các em học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

5. Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về vệ sinh, an toàn thực phẩm; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, Luật Giao thông. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ.

6. Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tố chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Trang bị đủ các phương tiện, thiết bị theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra cháy nổ tại trụ sở các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email bogddt@moet.edu.vn hoặc vanphong.bo@moet.edu.vn trước ngày 15/02/2016./.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM