Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:44:25
00:00:00 Ngày 27/12/2015 GMT+7

Cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo

Số tư liệu: 5293/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành: 14-10-2015
Tệp đính kèm: 5293_BGDDT_GDDH.rar

 

Triển khai thực hiện cập nhật thông tin giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo trong năm học 2015-2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu đào tạo trình độ tiến sĩ báo cáo danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo (theo mẫu gửi kèm).

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM