Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 10:17:48
00:00:00 Ngày 10/06/2014 GMT+7

Hội nhập quốc tế - con đường tất yếu của giáo dục đại học thời đại toàn cầu hóa

Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế ngay từ ngày đầu thành lập, suốt gần 20 năm xây dựng và phát triển, ĐHQG-HCM đã định hướng triển khai tư duy này trong tất cả các hoạt động của ĐHQG-HCM như quản trị, đào tạo, phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế. Tầm nhìn chiến lược này đã giúp ĐHQG-HCM thu được nhiều thành quả, góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của ĐHQG-HCM trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và nâng cao uy tín của mình trên trường quốc tế.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM đã chia sẻ những kinh nghiệm của ĐHQG-HCM trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan, trong đó nhấn mạnh đến việc cần phải giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các cơ sở đào tạo trước hết là trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Giải pháp này cũng là điểm mạnh giúp Đại học Quốc gia Singapore (NUS) phát triển, Giáo sư Tan Eng Chye – Phó Giám đốc NUS cho biết. Ông nói thêm, ngoài cơ chế tự chủ cao, NUS còn có điều kiện thuận lợi khi được sự phối hợp của các doanh nghiệp và hỗ trợ từ nhà nước.

 

 

 

 

Trích từ website của ĐHQG-HCM

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM