Thứ ba, ngày 6/06/2023, 23:38:20
00:00:00 Ngày 30/12/2019 GMT+7

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Số tư liệu: 99/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30-12-2019
Cơ quan ban hành: Chính phủ

Tệp đính kèm: NĐ 99/2019/NĐ-CP

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM