Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:50:24
00:00:00 Ngày 31/03/2014 GMT+7

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Số tư liệu: 26/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 26-03-2014
Cơ quan ban hành: Chính phủ

Link download: QĐ26.pdt

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM