Thứ ba, ngày 6/06/2023, 22:44:17
00:00:00 Ngày 22/09/2010 GMT+7

Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"

Số tư liệu: 1775/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 22-09-2010
Cơ quan ban hành: Chính phủ

Tệp tin đính kèm:  QD1755TTG.PDF

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM