Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 09:52:48
00:00:00 Ngày 03/07/2023 GMT+7

Quy định tổ chức đánh giá kết quả theo hình thức trực tuyến tại ĐHQG-HCM

Số tư liệu: 809/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 03-07-2023
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Quyết định 809/QĐ-ĐHQG

Quyết định ban hành Quy định tổ chức đánh giá kết quả học tập theo hình thức trực tuyến tại ĐHQG-HCM.

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM