Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 09:55:07
00:00:00 Ngày 26/04/2023 GMT+7

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Số tư liệu: 486/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 26-04-2023
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Ngày 26/4/2023, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-ĐHQG về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-ĐHQG ngày 23/6/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tệp đính kèm: Quyết định 486/QĐ-ĐHQG

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM