Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 09:49:39
00:00:00 Ngày 30/10/2022 GMT+7

Quy chế văn bằng, chứng chỉ

Số tư liệu: 1372/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 10-10-2022
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Ngày 10/10/2022, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM