Thứ ba, ngày 6/06/2023, 23:01:40
00:00:00 Ngày 30/09/2022 GMT+7

Quy chế đào tạo trình độ đại học

Số tư liệu: 1342/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 30-09-2022
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Ngày 30/9/2022, ĐHQG-HCM đã ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM