Thứ tư, ngày 7/06/2023, 00:12:24
00:00:00 Ngày 13/07/2022 GMT+7

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của ĐHQG-HCM

Số tư liệu: 707/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 23-06-2022
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Ngày 23/6/2022, ĐHQG-HCM đã ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM