Thứ ba, ngày 6/06/2023, 22:31:56
00:00:00 Ngày 19/07/2021 GMT+7

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Số tư liệu: 836/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 19-07-2021
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Ngày 19/7/2021, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non kèm theo Quyết định số 836/QĐ-ĐHQG.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

Tệp đính kèm: Quyết định 836/QĐ-ĐHQG

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM