Thứ ba, ngày 7/07/2020, 10:39:27
00:00:00 Ngày 15/01/2019 GMT+7

Hướng dẫn thực hiện Quy chế CTGT của ĐHQG-HCM

Số tư liệu: 75/HD-ĐHQG
Ngày ban hành: 15-01-2019
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tệp đính kèm: CV75/HD-ĐHQG

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-ĐHQG ngày 28/12/2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế công tác giáo trình, ĐHQG-HCM hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung trong Quy chế theo tệp đinh kèm.

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM