Thứ sáu, ngày 23/08/2019, 08:26:31
00:00:00 Ngày 01/11/2017 GMT+7

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị "Tổng kết và phương hướng triển khai đề án chương trình đào tạo tài năng trình độ đại hoc

Số tư liệu: 1985/ĐHQG-ĐH
Ngày ban hành: 01-11-2017
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tệp đính kèm: CV1985/ĐHQG-ĐH

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội nghị “Tổng kết và phương hướng triển khai đề án chương trình đào tạo tài năng trình độ đại học”

Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của các chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân tài năng giai đoạn 2013-2017 và phương hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội nghị “Tổng kết và phương hướng triển khai đề án chương trình đào tạo tài năng trình độ đại học”.

ĐHQG-HCM trân trọng thông báo đến các Ban Điều hành chương trình đào tạo kỹ  sư, cử nhân tài năng (CTĐT KS, CN tài năng) các đơn vị, quý Thầy/Cô tham gia công tác quản lý, giảng dạy các chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng đến tham dự và viết bài tham luận cho Hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết quá trình hoạt động của chương trình tài năng và đóng góp ý kiến cho định hướng phát triển của chương trình tài năng tại ĐHQG-HCM. Kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

1.      Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị:

-         Thời gian: dự kiến trong tuần 04-08/12/2017.

-         Địa điểm: Nhà Điều hành ĐHQG-HCM.

2.      Thành phần tham dự:

-         Ban Chỉ đạo Đề án CTĐT KS, CN tài năng cấp ĐHQG-HCM.

-         Ban Điều hành Đề án CTĐT KS, CN tài năng cấp đơn vị.

-         Khoa/Bộ môn đang đào tạo các chương trình KS, CN tài năng tại các đơn vị.

-         Các doanh nghiệp.

-         Sinh viên và cựu sinh viên các chương trình tài năng.

-         Doanh nghiệp có tham gia đào tạo các chương trình tài năng.

Quý Thầy/Cô đăng ký tham gia Hội nghị thông qua Ban Điều hành CTĐT Kỹ sư, cử nhân tài năng tại các đơn vị. Ban Điều hành CTĐT Kỹ sư, cử nhân tài năng của các đơn vị lập và gửi danh sách tham gia Hội nghị và danh sách đăng ký viết bài tham luận trước ngày 10/11/2017. Các bài tham luận (file và văn bản) gửi về thường trực Ban Chỉ đạo Đề án (Ban Đại học) trước ngày 20/11/2017 theo địa chỉ sau:

Ban Đại học (Phòng 316)

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 37242160 ext 1331   Fax: 08.37242190

Email: bandaotao@vnuhcm.edu.vn

 

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM