Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 09:50:29
00:00:00 Ngày 10/04/2023 GMT+7

Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Số tư liệu: 07/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 10-04-2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 10/4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Tệp đính kèm: TT07/2023/TT-BGDĐT

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM