Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 09:58:14
00:00:00 Ngày 10/03/2023 GMT+7

Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Số tư liệu: 01/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành: 06-03-2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 06/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 01/VBHN-BGDĐT về việc hợp nhất Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tệp đính kèm: 01/VBHN-BGDĐT

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM