Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 15:36:36
00:00:00 Ngày 31/07/2022 GMT+7

Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Số tư liệu: 11/2022/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 26-07-2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 26/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM