Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 15:39:11
00:00:00 Ngày 13/07/2022 GMT+7

Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

Số tư liệu: 09/2022/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 06-06-2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 06/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM