Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:01:20
00:00:00 Ngày 20/06/2022 GMT+7

Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Số tư liệu: 08/2022/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 06-06-2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 06/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM