Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:45:45
00:00:00 Ngày 10/03/2022 GMT+7

Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Số tư liệu: 02/2022/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 18-01-2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 18/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM