Thứ hai, ngày 19/04/2021, 05:27:51
00:00:00 Ngày 30/12/2019 GMT+7

Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học

Số tư liệu: 27/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 30-12-2019
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm: TT27/2019/TT-BGDĐT

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM