Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 16:03:05
00:00:00 Ngày 27/05/2020 GMT+7

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Số tư liệu: 15/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 26-05-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm: TT15/2020/TT-BGDĐT

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM