Thứ hai, ngày 19/04/2021, 05:48:05
00:00:00 Ngày 20/03/2020 GMT+7

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp; cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Số tư liệu: 07/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 20-03-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm: TT07/2020/TT-BGDĐT

Ngày 20/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm./.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM