Chủ nhật, ngày 31/05/2020, 12:07:18
00:00:00 Ngày 15/05/2020 GMT+7

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành giáo viên mầm non.

Số tư liệu: 09/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 07-05-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm: TT09/2020/TT-BGDĐT.

Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành giáo viên mầm non.

 

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM