Thứ ba, ngày 9/03/2021, 22:25:24
00:00:00 Ngày 19/04/2019 GMT+7

Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Số tư liệu: 02/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành: 19-04-2019
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm: 02/VBHN-BGDĐT

Bộ GDĐT ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM