Thứ ba, ngày 9/03/2021, 21:24:51
00:00:00 Ngày 18/03/2019 GMT+7

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Số tư liệu: 03/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 18-03-2019
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm: 03/2019/TT-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm.

Trân trọng./.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM