Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 14:58:41
00:00:00 Ngày 16/03/2016 GMT+7

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Số tư liệu: 981/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 15-03-2016
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2016 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để thống nhất thực hiện quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ (gọi chung là các trường), các sở GDĐT một số nội dung sau:

 

Tệp đính kèm: 981_BGDDT_KTKDCLGD.rar

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM