Thứ tư, ngày 22/01/2020, 18:13:53
00:00:00 Ngày 14/03/2016 GMT+7

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia

Số tư liệu: 02/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 10-03-2016
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
   

THÔNG TƯ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia 

ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________________________

 

 
Tệp đính kèm: 02_2016_TT_BGDDT.rar

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM