Thứ ba, ngày 6/06/2023, 23:45:48
Liên hệ

Ban Đại học


Địa chỉ  : Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 316)
Điện thoại  : (08) 37242181 (Số nội bộ: 1331)
Fax : (08) 37242190
Email: : bandaotao@vnuhcm.edu.vn
Website : http://aad.vnuhcm.edu.vn
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM