Thứ năm, ngày 25/04/2019, 01:49:26
Sơ đồ tổ chức
BAN ĐẠI HỌCPGS.TS Đinh Đức Anh Vũ
Trưởng BanTS. Dương Tôn Thái Dương
Phó Trưởng Ban

TS. Nguyễn Thị Hảo
Phó Trưởng BanThS. Trà Thanh Trung
Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thanh Hằng
Trưởng phòngCN. Nguyễn T Lan Hương
Chuyên viên

ThS. Nguyễn Minh Ngọc
Chuyên viên

CN. Hoàng Thị Dung
Chuyên viên

CN. Nguyễn Minh Mẫn
Chuyên viên

CN. Lại Ngọc Hải Âu
Chuyên viên
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM