Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 15:32:47
Sơ đồ tổ chức
BAN ĐẠI HỌCTS Dương Tôn Thái Dương
Trưởng Ban

ThS Trà Thanh Trung
Trưởng phòng

ThS Nguyễn Thanh Hằng
Trưởng phòngThS Nguyễn Thị Lan Hương
Chuyên viên

ThS Hoàng Thị Dung
Chuyên viên

ThS Lại Ngọc Hải Âu
Chuyên viên

ThS Lục Anh Duy
Chuyên viên

ThS Nguyễn Thị Minh Ngọc
Chuyên viên

ThS Trần Kim Loan
Chuyên viên
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM