Thứ năm, ngày 5/08/2021, 01:40:04
Sơ đồ tổ chức
BAN ĐẠI HỌCTS Nguyễn Thị Hảo
Trưởng BanTS Dương Tôn Thái Dương
Phó Trưởng BanThS Trà Thanh Trung
Trưởng phòng

ThS Nguyễn Thanh Hằng
Trưởng phòngThS Nguyễn Thị Lan Hương
Chuyên viên

ThS Trần Minh Trang
Chuyên viên

Bà Hoàng Thị Dung
Chuyên viên

Cô Lại Ngọc Hải Âu
Chuyên viên

ThS Lục Anh Duy
Chuyên viên

ThS Lê Đức Lãm
Chuyên viên
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM