Chủ nhật, ngày 31/05/2020, 10:32:43
Sơ đồ tổ chức
BAN ĐẠI HỌCPGS.TS Đinh Đức Anh Vũ
Trưởng BanTS Dương Tôn Thái Dương
Phó Trưởng Ban

TS Nguyễn Thị Hảo
Phó Trưởng BanThS Trà Thanh Trung
Trưởng phòng

ThS Nguyễn Thanh Hằng
Trưởng phòngThS Nguyễn Thị Lan Hương
Chuyên viên

ThS Trần Minh Trang
Chuyên viên

Bà Hoàng Thị Dung
Chuyên viên

Cô Lại Ngọc Hải Âu
Chuyên viên

ThS Lục Anh Duy
Chuyên viên
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM