Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 09:48:44
Chức năng - Nhiệm vụ
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ BAN ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

1. CHỨC NĂNG:

  • Ban Đại học và Sau đại học là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý đào tạo đại học và sau đại học của ĐHQG-HCM.

2. NHIỆM VỤ:

a. Quản lý đào tạo:

  • Đề xuất phương hướng, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo hàng năm và dài hạn; quản lý công tác tuyển sinh, đào tạo, văn bằng chứng chỉ.
  • Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng văn bằng, chứng chỉ của ĐHQG-HCM, trình Giám đốc xét duyệt và giám sát việc thực hiện việc cấp phôi văn bằng, văn bằng chứng chỉ cho các đơn vị thành viên và trực thuộc.

b. Phát triển chương trình đào tạo:

  • Đề xuất áp dụng các mô hình đào tạo tiên tiến, phát triển các chương trình hợp tác đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Tổ chức thẩm định đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, trính Giám đốc quyết định.
  • Quản lý công tác đào tạo liên thông, liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài ĐHQG-HCM.
  • Quản lý việc nghiên cứu phát triển và triển khai các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của ĐHQG-HCM.
  • Xây dựng và quản lý việc triển khai các đề án phát triển chương trình đào tạo chung trong ĐHQG-HCM.
  • Quản lý công tác giáo trình.
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM