Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 10:12:59
Giáo trình
Giới thiệu chung

Năm 1998, ĐHQG-HCM đã triển khai công tác giáo trình nhằm mục đích phủ kính giáo trình, nâng cao chất lượng đào tạo và phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đến nay, công tác giáo trình của ĐHQG-HCM đã đạt được một số thành công nhất định: tất cả các môn học tại ĐHQG-HCM đều có giáo trình, trong đó số giáo trình do đội ngũ giảng viên của ĐHQH-HCM tham gia biên soạn có trên 2.500 giáo trình giấy (sách giáo trình) và hơn 150 giáo trình điện tử.

Mục đích của công tác giáo trình ĐHQG-HCM là khuyến khích đội ngũ giảng viên tham gia biên soạn giáo trình, phát huy khả năng nghiên cứu, học tập phục vụ cho công giảng dạy cũng như học tập của sinh viên. Công tác giáo trình giúp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của môn học, của ngành đào tạo. Ngoài ra, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM có hơn 26.000 tạp chí điện tử và 20.000 sách điện tử của các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học trong và ngoài nước để phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM