Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 16:31:54
Giáo trình
Ô nhiễm mùi, công nghệ quan trắc và xử lý mùi
Tác giả: Thái Vũ Bình - Phùng Chí Sỹ
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2022
Ngành/ Nhóm ngành: Quản lý môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM