Thứ sáu, ngày 7/10/2022, 07:13:06
Giáo trình
Quyền tác giả trong không gian ảo
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2021
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Công nghệ thông tin
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM