Thứ sáu, ngày 7/10/2022, 06:53:49
Giáo trình
Sách tham khảo Bài tập và Bài giải Kế toán tài chính
Tác giả: Phạm Thị Huyền Quyên (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2021
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM