Thứ ba, ngày 6/06/2023, 22:28:10
Giáo trình
Sách tham khảo Luật thi hành án dân sự
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Nguyễn Thị Nam Hải - Lê Hoài Nam
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2021
Ngành/ Nhóm ngành: Luật (Luật dân sự)
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM