Thứ sáu, ngày 7/10/2022, 07:58:37
Giáo trình
Phát triển Kinh tế số ở Việt Nam: Một số phân tích chính yếu
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng - Trần Hùng Sơn (Đồng chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2021
Ngành/ Nhóm ngành: Kinh tế
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM