Thứ sáu, ngày 7/10/2022, 07:20:54
Giáo trình
Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế
Tác giả: Huỳnh Thị Thúy Giang (Chủ biên) - Nguyễn Văn Nên - Nguyễn Công Hòa
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2021
Ngành/ Nhóm ngành: Kinh doanh quốc tế
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM