Thứ sáu, ngày 7/10/2022, 06:59:19
Giáo trình
Phương pháp nghiên cứu khoa học: Viết luận văn và công bố khoa học
Tác giả: Huỳnh Thị Thúy Giang (Chủ biên) - Lưu Tiến Dũng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2021
Ngành/ Nhóm ngành: Kinh tế
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM