Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:17:38
Giáo trình
Mô phỏng đúc kim loại trên phần mềm Procast
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải (Chủ biên) - Nguyễn Tuấn Vinh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2021
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Cơ khí - Cơ điện tử
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM