Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 16:56:03
Giáo trình
Quy hoạch và phân tích thực nghiệm
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2021
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Cơ khí - Cơ điện tử
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM